Ytimekäs johdanto mekaanisiin näppäimistöihin

(Jos haluat vastaanottaa yksityiskohtaisen oppaan mekaanisiin näppäimistöihin, liity Ranta Trading postituslistalle niin sinulle lähetetään sellainen).

Tietokoneiden yleistyessä 70- ja 80 -luvuilla melkein kaikki näppäimistöt olivat mekaanisia. Myöhemmin ne korvattiin halvemmilla kalvonäppäimistöillä. Kalvonäppäimistöistä muodostui perusnäppäimistö, joka on nyt käytössä melkein kaikkialla. Esimerkiksi kaikki julkisilla paikoilla (esim. kirjastoissa) käytössä olevat tietokoneet on varustettu kalvonäppäimistöillä.

Kalvonäppäimistö ajaa asiansa, mutta siitä puuttuu mekaanisen näppäimistön tarjoama tarkkuus ja käyttömukavuus. Kalvonäppäimistössä jokaisen näppäimen alla on kumikupu, joka painuu kasaan kun näppäintä painetaan. Näin johtavat pinnat koskettavat toisiaan. Mekaanisessa näppäimistössä jokaisen näppäimen alla on mekaanien kytkin, joissa on sisällä jousi. Kun näppäintä painetaan johtavat metallilevyt koskettavat toisiaan. Jousi supistuu näppäinpainalluksen aikana ja palautuu normaaliin pituuteensa kun näppäimestä päästetään irti. Tämä mekaaninen toiminto saa aikaan tuntopalautteen jokaisesta näppäinpainalluksesta, nostaen kirjoitustarkkuutta ja nopeutta. Mitä enemmän näppäimistöä käytetään, sitä suurempi merkitys tällä ominaisuudella on.

Mekaaninen näppäimistö nostaa kirjoitusnopeutta, vähentää kirjoitusvirheitä ja kestää pidempään. Kalvonäppäimistöt kestävät noin 5 miljoonaa painallusta, kun taas mekaaniset kytkimet kestävät kymmeniä miljoonia painalluksia. Mekaanisella näppäimistöllä on huomattavasti pidempi käyttöikä kuin kalvonäppäimistöllä.

Mekaanisten näppäimistöjen kytkimet voidaan jakaa kolmeen kategoriaan: lineaariset, taktiiliset ja naksuvat. Lineaariset ovat pehmeimpiä, hiljaisimpia vaativat vähiten voimaa painallukseen. Taktiileissa on kynnyskohta, eräänlainen töyssy, joka tuntuu painettaessa ja ne vaativat enemmän voimaa painallukseen kuin lineaariset kytkimet. Naksuvat kytkimet tuottavat selkeän naksahduksen jokaisella painalluksella ja ne vaativat eniten voimaa painallukseen. Toiset käyttävät vain tietynlaisia kytkimiä kaikkiin tarkoituksiin, toiset taas hankkivat useita näppäimistöjä erilaisilla kytkimillä erilaisiin tarkoituksiin. Pelaajat suosivat lineaarisia kytkimiä, kun taas kirjoittajat suosivat taktiilisia ja naksuvia kytkimiä.

Ranta Tradingillä sekä pelaajien että kirjoittajien tarpeet on otettu huomioon ja siksi näppäimistömme ovat saatavilla niin punaisilla lineaarisilla kytkimillä kuin taktiileilla ruskeilla kytkimillä.

Hotswat näppäimistörungot mahdollistavat erilaisten kytkimien käytön samassa näppäimistössä. Jokaiselle näppäimelle voidaan antaa erilainen näppäilytuntuma. Esimerkiksi enter-näppäimestä voidaan tehdä naksuva ja jäykempi, muiden näppäinten ollessa kevyempiä.

Ranta Trading kaupassa myytävät näppäimistöt on koottu GMMK'n hotswap runkoihin. Jos näppäimistön ostaja haluaa myöhemmin erilaisen näppäintuntuman tai haluaa erottaa näppäimiä toisistaan käyttämällä erilaisia kytkimiä, se on helposti toteutettavissa näppäimistön yhteydessä toimitettavilla työkaluilla.

Tässä kaupassa myytävät näppäimistöt on myös varustettu valaistuksella, jota käyttäjä voi säätää mieltymyksiensä mukaan, esimerkiksi eri näppäimille voidaan antaa erilainen väri. Valaistus helpottaa pelaamista ja kirjoittamista pimeässä.

Mekaanisia näppäimistöjä toimitetaan eri kokoisina. Täysikokoisessa ISO-standardin mukaisessa eurooppalaisessa näppäimistössä on 105 näppäintä. Täysikokoisessa ANSI-standardin mukaisessa näppäimistössä (käytössä Yhdysvalloissa) on 104 näppäintä. Monille tämä määrä näppäimiä on liikaa, sillä he eivät käytä niitä kaikkia tai käyttävät joitakin niistä vain hyvin harvoin. Esimerkiksi täysikokoisessa näppäimistössä oleva numeronäppäimistö on useimmille pelkkä riesa. Se vie paljon tilaa ja pidentää välimatkaa käden ja näppäimistön välillä ja siten hidastaa kirjoittamisprosessia. Siksi moni haluaa jättää sen näppäimistöstään pois. Tällaista näppäimistöä kutsutaan TKL -näppäimistöksi (ten keys less - kymmenen näppäintä vähemmän) ja siinä on 88 näppäintä. Ranta Trading on keskittynyt tarjoamaan tällaisia näppäimistöjä. On myös olemassa pienempiä näppäimistöjä, mutta TKL -näppäimistön etu on siinä olevat nuolinäppäimet, jotka useat käyttäjät kokevat välttämättömiksi.

Näppäimistöjä voidaan modifioida erilaisilla tavoilla näppäintuntuman parantamiseksi. Yleisin modifikaatio on näppäimistön kytkinten voitelu. Kytkinten voitelu on hidasta ja uuvuttavaa työtä, sillä jokainen kytkin pitää avata, purkaa osiin ja jokainen osa voidella erikseen. On olemassa erilaisia näkemyksiä siitä, millainen määrä voiteluainetta on oikea, mutta kysymys on makuasiasta. Toiset eivät halua voidella kytkimiään lainkaan. Tästä syystä Ranta Trading -kaupassa tarjotaan näppäimistöjä kolmella eri variaatiolla: voitelematon, voideltu ja voideltu+. Voitelematon tarkoittaa, ettei kytkimiä ole voideltu lainkaan, voideltu tarkoittaa että kytkimet on voideltu "vähemmän on enemmän" -periaatteen mukaisesti ja voideltu+ tarkoittaa että kytkimet on voideltu siten, että ero voitelemattomaan on suurempi kuin "vähemmän on enemmän" -periaatteen mukaisesti voidellulla näppäimistöllä. Ero on huomattavampi niin äänessä kuin näppäilytuntumassakin.

Watch a comparison on YouTube of different keyboards we offer: https://www.youtube.com/watch?v=R-LoRhmVK5I&t=5s:

Toinen merkittävä modifikaatio on kytkinten filmaus. Kytkimien näppäinhattujen kannattimilla on taipumus heilua hieman ja monet kokevat sen häiritsevänä. Kaikki Ranta Trading -kaupassa myytävät voidellut näppäimistöt on myös filmattu. Näin myynnissä olevat näppäimistöt on modifioitu niin suorituskykyisiksi kuin ne voivat olla.

Ranta Trading myy myös voitelutarvikkeita niille, jotka haluavat tehdä kytkinten voitelun itse. Myynnissä olevat voiteluaineet ovat todella monikäyttöisiä ja näppäimistöt ovat vain yksi käyttökohde. Niitä ei kehitetty näppäimistökäyttöön vaan näppäimistöharrastajat huomasivat niiden toimivan hyvin näppäimistöjen kanssa. Myös kahta eri paksuista filmiä on saatavilla Ranta Trading -kaupasta.

Näppäimistö tarvitsee myös näppäinhatut. Näppäinhatut voidaan jakaa ABS, PBT ja POM -näppäinhattuihin. Ranta Trading -kaupassa myynnissä olevat näppäimistöt on varustettu edullisilla ABS-näppäinhatuilla. Näin on tehty siksi että näppäimistöjen hinta pysyisi kurissa. Laadukkaammat PBT -näppäinhatut maksavat kolme kertaa enemmän kuin ABS -näppäinhatut. Ranta Tradingillä on otettu huomioon ensimmäistä mekaanista näppäimistöään hankkivien tarpeet ja siksi tarjoamme jotakin johon ihmisillä on varaa ja jota he voivat myöhemmin helposti päivittää.

Lyhenteet ABS, PBT ja POM viittaavat materiaaleihin, joista näppäinhatut on valmistettu. Tarkemmassa oppaassa, joka toimitetaan sinulle, jos tilaat uutiskirjeen, nämä termit selitetään tarkemmin. Tässä johdannossa riittää että toteamme ABS ja PBT ovat muovilaatuja ja POM tekohartsia. Kaikilla näillä materiaaleilla on erilainen kosketustuntuma. ABS:n etu on sen halpa hinta, mutta sen huono ominaisuus on että se muuttuu käytössä kiiltäväksi ja näin sen ominaisuudet muuttuvat. Tätä huonoa ominaisuutta mahdollisesti korostetaan liikaa, kun otetaan huomioon se tosiasia, että keskimääräisessä käytössä kestää useita vuosia ennenkuin minkäänlaista muutosta on havaittavissa. PBT ja POM -näppäinhatuilla ei ole tällaista ominaisuutta, mutta ne ovat kalliimpia. Niissä on myös erilainen kosketustuntuma.

Tässä on suurinpiirtein kaikki perusinformaatio jota tarvitaan päätöksentekoon, jos harkitset siirtymistä kalvonäppäimistöistä mekaanisiin näppäimistöihin. Näppäimistö on kaikkein tärkein tiedonsyöttöväline tietokoneen käytössä, sen valinta muuttaa vaikuttaa kaikkeen tietokoneen käyttöön. Älä säästä väärässä paikassa!